Završeni radovi parterno uređenje Trg Patrijarha Pavla - Niš

Završeni radovi parterno uređenje Trg Patrijarha Pavla - Niš
April | 2016

Završeni su radovi na parternom uređenju Trga Patrijarha Pavla u Nišu. Denivelisane i oštećene površine od starog betona i asfalta su presvučene behaton pločama tipa Royal 30x30x6cm. Ukinuta je mogućnost parkiranja i proširene su staze za kretanje pešaka. Investitor projekta je Grad Niš, a stručni nadzor je vršila Direkcija za izgradnju grada Niša.

Ostale novosti