Šeme popločavanja

Pojedini modeli behaton ploča se mogu međusobno kombinovati, a rezultat je dobijanje jedinstvenih šema pri popločavanju površina. Pored različitih oblika, izbor boja i završnih obrada daju dodatne mogućnosti pri kreativnom rešavanju parternih površina. U prilogu su neki od naših predloga. Za veći broj šema popločavanja možete preuzeti pojedinačne šrafure za AutoCad i tako olakšati sebi posao prilikom izrade projekta.

M1

M1

M2

M2

M3

M3

M4

M4

M5

M5

M6

M6

M7

M7

M8

M8

M9

M9

M10

M10

M11

M11

M12

M12

M13

M13

M14

M14

M15

M15

M16

M16

M17

M17

M18

M18

M19

M19

M20

M20

M21

M21

M22

M22

M23

M23

M24

M24

M25

M25

M26

M26

M27

M27

M28

M28

M29

M29

M30

M30

M31

M31

M32

M32

M33

M33

M34

M34

M35

M35

M36

M36

M37

M37

M38

M38

M39

M39

M40

M40