Tehnički crteži

Tehnički crteži karakterističnih detalja kod parternog uređenja.

Tabela 1

Detalj razdelnog ivičnjaka 20x24x80cm između kolovozne konstrucije od asfalta i trotoara popločanog behaton pločama sa svim slojevima konstrukcije.

Preuzmi detalj

Preuzmi detalj

Download
Tabela 1

Detalj razdelnog ivičnjaka 12x18x80cm između parking prostora popločanog raster pločama i pešačkog platoa popločanog behaton pločama sa svim slojevima konstrukcije.

Preuzmi detalj

Preuzmi detalj

Download
Tabela 1

Detalj razdelnog baštenskog ivičnjaka 7x20x50cm između travnate površine i pešačke staze popločane behaton pločama sa svim slojevima konstrukcije.

Preuzmi detalj

Preuzmi detalj

Download
Tabela 1

Detalj rigole 25x35x8cm za odvod površinske vode sa platoa popločanog behaton pločama sa svim slojevima konstrukcije.

Preuzmi detalj

Preuzmi detalj

Download